Науково-практична відео-конференція “Стратегування та планування регіонального розвитку в Україні”

конференції

9 квітня 2021 року у рамках глобальної ініціативи Міжнародного географічного союзу «GeoNight» в Інституті географії НАН України за підтримки Національного комітету географів України проведено науково-практичну відео-конференцію «СТРАТЕГУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ 2030-УКРАЇНА». Україна вперше долучилася до цієї глобальної ініціативи, доєднавшись до близько 40 країн, які цьогоріч взяли участь у заходах у межах «GeoNight».

Конференція була присвячена можливостям географії щодо забезпечення розвитку регіонів України в умовах імплементації світоглядної Парадигми розвитку Суспільства в ХХІ столітті та Цілей сталого розвитку 2030.

Основу програми конференції складали 3 ключових доповіді:

  • Європейська політика просторового розвитку та актуалізація Генеральної схеми планування території України (д.геогр.н. С.А.Лісовський, д.геогр.н. Є.О.Маруняк, проф. Ю.М.Палєха).
  • Ландшафтно-екологічне районування України як інструмент прогнозування, оцінювання та прийняття рішень в умовах кліматичних змін (проф. М.Д.Гродзинський).
  • Атлас «Населення України та його природна і культурна спадщина» (акад. НАН України Л.Г.Руденко, с.н.с. А.І.Бочковська, к.г.н. К.А.Поливач, к.ф.-м.н. В.С.Чабанюк та ін.).

У рамках представлених доповідей було заслухано ряд виступів, що охопили широке коло питань сучасної географії та сфер практичного використання географічних знань.

Відбулася конструктивна дискусія щодо шляхів розвитку географії, зміцнення її ролі у суспільстві, зокрема прийнятті державних рішень, посилення позицій української географічної спільноти у світі.

Переглянути інші події у рамках інціативи «GeoNight» можна тут:
https://www.geonight.net/geonight-2021/