Підготовлено електронний збірник тез науково-практичної відео-конференції

діяльність ІГ

Стратегування та планування регіонального розвитку в Україні в контексті досягнення Цілей 2030-Україна: збірник тез науково-практичної відео-конференції (електронне видання), 9 квітня 2021 р., К.: Інститут географї НАН України, 2021. - 26 с.

Збірник містить матеріали повідомлень учасників науково-практичної відео-конференції «Стратегування та планування регіонального розвитку в Україні в контексті досягнення Цілей 2030-Україна», проведеної в рамках глобальної ініціативи Міжнародного географічного союзу «GeoNight».

Відео-конференція була присвячена можливостям географії щодо забезпечення розвитку регіонів України в умовах імплементації світоглядної Парадигми розвитку Суспільства в ХХІ столітті та Цілей сталого розвитку 2030.

Повний текст: