Відбулась конференція “Географічна наука та освіта: перспективи й інновації”

конференції

20-21 травня 2021 року ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» та Інститут географії НАН України спільно провели Міжнародну науково-практичну конференцію «ГЕОГРАФІЧНА НАУКА ТА ОСВІТА: ПЕРСПЕКТИВИ Й ІННОВАЦІЇ».

Цьогоріч цей захід пройшов у форматі онлайн-конференції. Участь у ній, окрім українських вчених-географів, взяли колеги із Білорусі, Болгарії та Румунії. У центрі уваги перебувало широке коло проблемних питань сучасної географічної науки та освіти.

У пленарних доповідях відзначено вагомий інноваційний доробок географів у контексті викликів ХХІ ст., розкрито специфіку трансформації сучасної української географії та її завдань на майбутнє, зокрема – у загальносвітовому контексті, акцентовано увагу на ролі географії у досягненні цілей сталого розвитку на різних просторових рівнях, стані та перспективах розвитку географічної складової у вищій та середній освіті.

На секційних засіданнях були представлені доповіді щодо конкретних питань, пов’язаних із вивченням трансформованих ландшафтів України, їх охороною, відновленням та раціональним використанням; географічними аспектами стратегування регіонального та місцевого розвитку; розвитком географічної освіти.

Повний текст збірника матеріалів конференції: