Сесії загальних зборів НАН України і загальних зборів відділень НАН України

діяльність ІГ

Згідно з Постановою Президії НАН України «Про проведення сесій Загальних зборів НАН України та загальних зборів відділень НАН України» № 147 від 28.04.2021 р., 24–27 травня 2021 року були проведені відповідні заходи.

Зокрема, 24-25 травня 2021 р. відбулися збори Відділення наук про Землю, де, у доповіді академіка-секретаря ВНЗ, академіка НАН України О.М. Пономаренко було представлено підсумки діяльності установ Відділення.

 

Результати досліджень Інституту географії НАН України у звітному, 2020 році, знайшли високу оцінку. Серед інших установ Відділення за результатами роботи у звітному році Інститут має досить високі рейтингові показники.

В ході засідання, після виголошення претендентами наукових доповідей, відбулися вибори у дійсні члени (академіки) та член-кореспонденти НАН України.

В результаті виборів, серед інших науковців Відділення, член-кореспондентом НАН України було обрано директора Інституту географії НАН України, д.геогр.н Є.О. Маруняк. Це рішення згодом отримало підтримку Загальних зборів НАН України.

Є.О. Маруняк за монографію «Геопросторові дослідження і практика планування: Україна на тлі світових трендів» була нагороджена премією імені С.І. Субботіна.

Під час засідань Відділення були обговорені проблеми організації наукової діяльності, що постають перед академічними установами, зокрема щодо оцінювання ефективності роботи установ різного профілю, залучення фінансування, формування тематики досліджень. Також обговорювались перспективні напрями досліджень, зокрема міждисциплінарних, підготовки кадрів, співпраці з закладами вищої освіти.

27 травня 2021 р. із звітною доповіддю про діяльність НАН України у 2020 році виступив Президент НАН України академік НАН України А.Г. Загородній.

У доповіді, серед найважливіших досягнень науковців Академії у 2020 р., відзначено уперше створений інтерактивний Атлас «Населення України та його природна і культурна спадщина». Використання цього Атласу як ресурсу для інформаційної підтримки планування збалансованого регіонального та державного розвитку має значні перспективи.

Доповідь Президента НАН України та Статут, представлений в новій редакції, були обговорені та схвалені постановою Загальних зборів НАН України.