Звіт про діяльність Інституту географії НАН України у 2021 році

діяльність ІГ

Інститут географії у 2021 році проводив дослідження з 17 науково-дослідних тем.

З них: за Цільовою комплексною міждисциплінарною програмою наукових досліджень НАН України з проблем сталого розвитку та раціонального природокористування в умовах глобальних змін навколишнього середовища на 2020-2024 рр. 1 тема, за напрямом «Підтримка пріоритетних для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок» за бюджетною програмою КПКВК 6541230 «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень» – 1 тема, 3 теми – за Цільовою комплексною програмою ВНЗ НАН України «Розвиток геологічних, геофізичних наук, технологій і нарощування ресурсів корисних копалин в Україні та вивчення, прогнозування і мінімізація надзвичайних ситуацій», 6 тем – за відомчою тематикою.

Виконувались 5 договірних тем: за договором з Міжнародною організацією з міграції (МОМ), Департаментом соціології та суспільної географії Університету Осло (Department of Sociology and Human Geography, University of Oslo) (грант), з ТОВ «Український науково-проектний іститут цивільного будівництва» («УКРНПІЦИВІЛЬБУД»), з громадською організацією «Екопарк Осокорки», ТОВ «Українська будівельна реновація». Здійснювалися дослідження за 1 НДР для молодих вчених НАН України у 2021-2022 рр.

Завантажити презентацію звіту (PDF) можна за посиланням: