Монографія “Академічна географія і атласне картографування за роки незалежності України”

наукові видання

Видання розкриває шлях, пройдений науковцями Інституту географії НАН України за роки незалежності України. Представлено головні здобутки академічних географів при вивченні загального тренду природи, трансформації соціально-економічної сфери держави, картографічного методу досліджень. Приділено увагу питанням збалансованого розвитку.

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА
1. ГОЛОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ НАУКОВЦІВ ІНСТИТУТУ ГЕОГРАФІЇ НАН УКРАЇНИ
2. СВІТОГЛЯДНА ОРІЄНТАЦІЯ РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА І ЇЇ СПРИЙНЯТТЯ В УКРАЇНІ
3. АТЛАСНЕ КАРТОГРАФУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА ЙОГО ПРИРОДНОЇ ТА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
3.1. Актуальність та досвід дослідження картографування населення і природної та культурної спадщини
3.2. Методологія створення Атласу
3.2.1. Підходи і принципи картографування населення України та його природної і культурної спадщини
3.2.2. Структурний аналіз природної і культурної спадщини України для цілей картографування
3.2.3. Обґрунтування структури Атласу та змісту карт
3.2.4. Атласна інформаційна система атласу — основні програмні і технологічні рішення
3.2.5. Інформаційні ресурси при створенні атласу «Населення України та його природна і культурна спадщина»
3.2.6. Реалізація окремих здобутків Атласу в управлінську діяльність Міністерства культури та інформаційної політики України
3.2.7. Загальна інформація про Атлас
ПІСЛЯМОВА
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ НАУКОВЦІВ ІНСТИТУТУ ГЕОГРАФІЇ НАН УКРАЇНИ ЗА ОСТАННІ 30 РОКІВ