Українське географічне товариство

науковці

Шановні колеги!

Більшість із нас турбується про майбутнє  Українського географічного товариства. Та, разом з тим, кожен з нас занурений у виконання своїх посадових обов’язків. І це зрозуміло.

Ознайомившись з надісланими документами, що мають забезпечувати діяльність Товариства, я вражений їх кількістю та якістю. І, ми усі маємо подякувати В.І. Олещенку за ту роботу, яку він здійснив за останній рік.

Розумію, що важливі організаційні рішення відбудуться на черговому з’їзді УГТ, це – обрання керівних органів товариства – Президії, Вченої Ради. Щодо Президента, як відомо, усі роки товариство очолювали науковці, які мали великий авторитет в державі та за її межами.

Тож важливими критеріями залишаються: наукове звання професора, робота в географічній структурі, наявність фундаментальних праць з географії, визнання цих праць в Україні та за її межами, творчі стосунки з географами держави і географами зарубіжних країн, виступи з науковими доповідями та участь в дискусіях на міжнародних наукових форумах, знання мов та інше.

Виходячи з останньої тези, вважаю, що в якості майбутнього Президента УГТ слушно розглядати кандидатуру професора,  чл.-кор. НАН України М.Д.Гродзинського, географа, відомого далеко за межами України.  На мою думку він відповідає всім переліченим критеріям. Віце-президентами могли би бути В.І.Олещенко (який вже зробив для УГТ багато організаційної роботи), представники НАН України (чл.-кор. НАН України Є.О.Маруняк, д.г.н. С.А.Лісовський, чл.-кор. НАН України В.І.Осадчий), представники регіонів (професор Г.І.Денисик, професор В.А.Пересадько), представники виробничих структур (професор Ю.М.Палєха).

Час для роздумів є і, у продовження дискусії, хотілося б отримати відкриті продумані відповіді на мій лист.

Леонід Руденко