Освітньо-наукова програма

Усі пропозиції заінтересованих сторін (стейкхолдерів) щодо цілей, програмних результатів навчання, структури і змісту ОНП просимо надсилати на електронну скриньку: geo-ins@kiev.ldc.net
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12