Відбулася презентація книги – зібрання наукових праць В. С. Давидчука «Теорія і практика ландшафтознавства. Ландшафтна радіоекологія»

27 червня 2024 р. в Інституті географії НАН України відбулася презентація книги — зібрання наукових праць В.С.Давидчука «Теорія і практика ландшафтознавства. Ландшафтна радіоекологія».

Василь Сергійович Давидчук (07.05.1948–31.12.2017) – один із провідних українських ландшафтознавців, радіоеколог, учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, засновник ландшафтної радіоекології як нового наукового напряму. Вся новаторська творча наукова діяльність дослідника була пов’язана з Інститутом географії  НАН України.

У вступному слові до учасників зібрання директор Інституту географії НАН України чл.-кор. НАН України Є. О. Маруняк відзначила важливу роль В. С. Давидчука у вивченні ландшафтів України і особливо значення його досліджень у галузі ландшафтознавчого забезпечення робіт, спрямованих на мінімізацію наслідків Чорнобильської катастрофи, в інтегруванні української географії у міжнародні дослідницькі проєкти.

Зібрання наукових праць свого колеги підготували до видання співробітники відділу ландшафтознавства Інституту географії НАН України. Презентуючи це двотомне видання, Л. Ю. Сорокіна розповіла про основні напрями досліджень В. С. Давидчука, що подані у книзі, про Василя Сергійовича як прискіпливого дослідника, про його яскраву багатогранну особистість. Також було повідомлено про ідею створення книги та її реалізацію, про колег, які брали участь у складній і кропіткій роботі з підготовки зібрання наукових праць В. С. Давидчука.

У презентації книги взяли участь (очно та через платформу ZOOM) співробітники Інституту географії НАН України, колеги з багатьох установ, з якими співпрацював В. С. Давидчук: інститутів геологічних наук та геохімії навколишнього середовища НАН України, Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, Київського, Львівського, Чернівецького національних університетів, Ніжинського державного університету та інших. Також були присутні, виступали на засіданні очільники Українського географічного товариства та Конгресу українських націоналістів, у діяльності яких Василь Сергійович брав активну участь.

Із спогадами про Василя Сергійовича виступив його син Сергій Васильович, також географ. Він говорив й про те, яким цінним для його світосприйняття, для подальшої професійної діяльності був досвід участі в експедиціях, які проводив його батько.

У своїх виступах присутні згадували Василя Сергійовича як щиру та доброзичливу людину, наголошували на його енциклопедичних знаннях, говорили про нього як творчого дослідника. Було відзначено важливість видання книги, в якій зібрано наукові праці В. С. Давидчука, одноосібні та у співавторстві з багатьма українськими та зарубіжними ученими. Такі роботи не втрачають своєї актуальності, є цінним методичним та інформаційним підґрунтям для розв’язання сучасних екологічних проблем України.

Зібрання наукових праць В. С. Давидчука (електронна версія) у вільному доступі розміщено на офіційному сайті Інституту географії НАН України у розділі «Монографії» за лінком https://igu.org.ua/node/422


Давидчук В. С. Теорія і практика ландшафтознавства. Ландшафтна радіоекологія. Зібрання наукових праць. У 2-х томах. Т. 1: Теорія, методи, результати ландшафтних досліджень. 488 с. Т. 2: Ландшафтна радіоекологія. 740 с. Упорядники: М. Ф. Петров, Л. Ю. Сорокіна та ін. К.: Ін-т географії НАН України; вид-во «Наукова столиця», 2023.