Правила прийому на навчання за ОНП

 

Інститут географії НАН України з 2016 року здійснює підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти (аспірантура) за спеціальністю 103 «Науки про Землю» (відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України, наказ МОН України Наказ МОН України від 30 липня 2021 р. № 112). Спеціалізація: фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів; геоморфологія та палеогеографія; економічна та соціальна географія; географічна картографія.

Заява в паперовій формі на ім’я директора ІГ НАНУ подається вступником особисто до вченого секретаря Інституту.

Під час подання заяви вступник до аспірантури пред’являє особисто: паспорт, документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ і додаток до нього; сертифікат міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності).

До заяви, поданої у паперовій формі, вступник додає:

 • Згоду на збір та обробку персональних даних.
 • Копію паспорта (сторінки 1–2 і сторінка з відомостями про місце реєстрації).
 • Копію диплома магістра з додатками про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації.
 • Особовий листок з обліку кадрів.
 • Автобіографію.
 • Три кольорових фотокартки розміром 3×4 см.
 • Медичну довідку (форма 086-о).
 • Витяг із трудової книжки (для осіб, які працюють).
 • Копію військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків передбачених законодавством).
 • Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
 • Список та ксерокопії опублікованих наукових праць та винаходів (за наявності).
 • Дослідницьку пропозицію.
 • Сертифікат міжнародного зразка з іноземної мови не нижче В2 (за наявності).
 • Рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності).

Повний комплект документів у швидкозшивачі подається за адресою:
м. Київ, вул. Володимирська, 44, кімната № 312.

Документи приймаються 19 серпня по 10 вересня 2024 р. щодня (понеділок-п’ятниця) з 11:00 до 16:00.
Контактні тел. (044) 234-04-92, (067) 274-62-86 (Чехній Віктор Михайлович).

 

На час проведення вступних випробувань гуртожиток не надається.

Детальнішу інформацію щодо вступу можна отримати, ознайомившись з Правилами прийому на навчання до аспірантури Інституту географії НАН України у 2024 році.