Наукові основи розробки шляхів та засобів реалізації національних інтересів України в умовах переходу до сталого розвитку

РК: 
0112U003523
Роки виконання: 
2013

Об’єкт дослідження – суспільно- та природно-територіальний комплекс України, в умовах інтеграції країни до глобалізованого світового господарства та переходу до сталого (збалансованого) розвитку.
Предмет дослідження – міжнародні та внутрішньодержавні інституційні, організаційні, нормативно-правові, економічні, соціальні, екологічні та інші аспекти забезпечення реалізації національних інтересів України, оптимізації взаємодії суспільно- та природно-територіальних комплексів в межах території України в умовах переходу країни до сталого розвитку.
Опрацьовано питання забезпечення Україною своїх потреб в природних ресурсах розвитку, пріоритетні напрями комплексного освоєння природно-ресурсного потенціалу країни та її регіонів, реалізації соціальних, економічних та культурних потреб народу України. Зокрема, досліджено особливості та гострі проблеми сучасного розвитку України, проаналізовано проблеми узгодження національних інтересів окремих країн в контексті досягнення сталого розвитку на глобальному рівні, вивчено сучасний стан справ щодо переходу України до сталого розвитку, розроблено рекомендації щодо пріоритетних шляхів та можливих засобів реалізації національних інтересів України в умовах переходу до сталого розвитку
Розпорядження Президії НАН України від 04.04.2012, № 248.

Ключові слова: 
національна стратегія, сталий розвиток, раціональне природокористування, навколишнє середовище