Розробка соціальної складової Національної стратегії сталого розвитку України

РК: 
111004237
Роки виконання: 
2013

Опрацьовано теоретико-методологічні засади та регіональні рівні досягнення сталого розвитку. Здійснено ретроспективний огляд розвитку та взаємодії суспільства і природи в межах території сучасної України. Проаналізовано передумови і чинники переходу України до сталого розвитку, зокрема особливості впливу глобалізації; соціальну ситуацію та якість життя населення в Україні. Сформульовано основні принципи, стратегічні цілі, завдання та етапи переходу України до сталого розвитку, а також очікувані результати реалізації Стратегії. Обґрунтовано, що одним із головних принципів реалізації стратегії переходу України до ЗР є багаторівневість – розроблення її як єдиної системи взаємопов'язаних, одночасних дій та заходів на загальнодержавному, регіональному та локальному рівнях. Виходячи з особливостей ситуації, в якій знаходиться країна, як частина світової спільноти, не маючи економічного чи політичного лідерства, значної (за світовими масштабами) території і надпотужного і збалансованого природно-ресурсного потенціалу, особливу увагу було приділено впливу зовнішніх чинників. Цей фактор не знаходив раніше належного врахування при розробці перспективних програм розвитку країни та при розробці стратегії і тактики їх практичного впровадження. Результати НДР мають бути враховані при затвердженні Стратегії на законодавчому рівні та впроваджені в діяльність державних органів виконавчої влади, неурядових організацій, освітньої системи тощо. Розпорядження Президії НАН України від 14.03.2011, № 171

Ключові слова: 
сталий розвиток, раціональне природокористування, навколишнє середовище