Про роботу 9-го Конгресу асоціації географічних товариств Європи (9th EUGEO Congress)

У період з 4 по 7 вересня в м. Барселона (Іспанія) відбувся 9-й Конгрес асоціації географічних товариств Європи гаслом якого цього року було «Географія за наше спільне майбутнє». Членами EUGEO є 27 країн. Ця організація виконує потужну роботу на рівні ЄС щодо координації діяльності географів Євросоюзу для розвитку наукових досліджень та освіти з географії Європи, просування географії як наукової дисципліни, шкільного предмету та пропаганди і розширення професійної практики географії в Європі.

Організатори конгресу виходили з позицій, що географія як наука зосереджена на дослідженні взаємодії між людьми та навколишнім середовищем, має унікальні можливості для того, щоб відповісти на найбільш гострі виклики запитання сучасності та визначити пріоритетні напрями досліджень для забезпечення нашого спільного майбутнього.

Учасниками Конгресу були сотні представників географічної науки з країн Європи, Азії та інших частин світу. Серед них можна назвати масштабну присутність географів Німеччини, Італії, Польщі, Чехії. З представників країн Азії вже традиційною була присутність китайських географів.

На пленарних засіданнях та в ході роботи чисельних секцій були заслухані доповіді, що стосувалися найбільш актуальних та гострих проблем сучасності, викликів для майбутнього розвитку людства.

Серед учасників Конгресу були і співробітники Інституту географії НАН України, які представили чотири доповіді.

Зокрема, в перший день роботи форуму були виголошені доповіді «Культурно-ландшафтна спадщина в стратегії повоєнної відбудови України», (к. г. н. Катерина Поливач) та доповідь «Системне дослідження взаємодії населення та його природної та культурної спадщини» (академік НАН України Л. Руденко, ст. н. с. А. Бочковська, к. г. н. К. Поливач, к. ф.-м. н. В. Чабанюк, к. г. н. С. Санталова, н. с. В. Подвойська, к. г. н. О. Лейберюк, н. с. Маргарита Вишня).

У подальшій програмі було представлено доповіді «У пошуках балансу: уроки просторового планування для українських агломерацій» (чл.-кор. НАН України Є. Маруняк, д. г. н., проф. С. Лісовський) та «Сталий розвиток в Україні: довоєнний і післявоєнний виміри» (д. г. н., проф. С. Лісовський, чл.-кор. НАН України Є. Маруняк, академік НАН України Л. Руденко), що також викликали зацікавленість аудиторії.

Участь представників Інституту географії НАН України в роботі представницького форуму дала можливість ознайомити колег-географів з багатьох країн Європи та світу з сучасною ситуацією в Україні в умовах масштабної агресії росії, з масштабами збитків, які завдали російські злочинці населенню, природі та господарству нашої країни. Українські учасники Конгресу у своїх виступах наголосили, що, не зважаючи на війну, географічна наука продовжує дослідження, спрямовані на подолання наслідків агресії, розробку планів і стратегій повоєнної відбудови України та її регіонів, відновлення потенціалу розвитку країни та його складових.

Під час роботи Конгресу відбулись численні дискусії в ході яких піднімалися питання встановлення і розвитку співробітництва, актуальних тем для отримання грантової підтримки.

Робота Конгресу показала, що в сучасному Європейському Союзі географічна наука і освіта активно розвиваються і працюють для забезпечення збалансованого просторового розвитку країн та регіонів об’єднання.