Акредитація освітньо-наукової програми «Науки про Землю» третього рівня вищої освіти зі спеціальності 103 – Науки про Землю

Освітньо-наукова програма «Науки про Землю» третього рівня вищої освіти (ID 50896), спеціальність 103 – Науки про Землю, що реалізується в Інституті географії НАН України, успішно акредитована Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО).

Відповідне рішення НАЗЯВО зафіксоване у Додатку 2 до протоколу № 11 (40) від 27.06.2023 р.: http://surl.li/isfrj