Силабус навчальної дисципліни "Регіональний вимір сталого розвитку в науках про Землю"