Стратегічна екологічна оцінка комплексного плану

Практичний Посібник підготовлено під загальним керівництвом к. т. н. Сергія Кубаха

за участі

чл.-кор. НАН України, д. геогр. н. Є. Маруняк,

д. геогр. н. С. Лісовського,

к. геогр. н. О. Голубцова,

Ю. Фаріона,

к. геогр. н. В. Чехнія,

к. геогр. н. К. Резникової,

к. т. н. Т. Криштоп.

Full text