Міжрегіональні відносини в Європі

24–25 листопада 2022 року в місті Памплона (Іспанія) за підтримки адміністрації регіону Наварра відбулась заключна конференція за проєктом “Interregional Relations in Europe,” реалізованим на базі програми ESPON, яка надає експертну підтримку для формування політики розвитку територій. Проєкт мав на меті зрозуміти міжрегіональні потоки людей, капіталу, товарів, послуг і знань, а також вплив на них низки факторів. Одним зі сценаріїв, що розглядався в його рамках, були наслідки війни в Україні, зокрема зміни регіональних економік внаслідок трансформації потоків зовнішньої торгівлі з Україною та росією, а також особливості просторового розподілу міграційних потоків в кранах ЄС.

Крім безпосередньої презентацій результатів проекту було також організовано два круглі столи, присвячені проблемам розвитку циркулярної економіки та енергетичному переходу європейських регіонів. Під час останнього директор Інституту географії НАН України, чл.-кор. НАН України Є. О. Маруняк зупинилась на викликах та перспективах переходу країн та регіонів ЄС до альтернативної енергетики в контексті руйнівних атак рф української енергетичної системи.

У підсумках було підкреслено стратегічне значення подальших досліджень міжрегіональних відносин в ЄС, їх врахування у діяльності національних урядів та ЄС в цілому. Також було наголошено на потребі подальшої підтримки України та співробітництва з країною за багатьма напрямами.