Силабус обов'язкового ОК "Політика просторового розвитку і практика планування в країнах Європейського Союзу""