Силабус обов'язкового ОК "Основи збалансованого розвитку регіонів"