Робоча програма з вибіркової навчальної дисципліни "Геоконфліктологія"