Робоча програма з вибіркової навчальної дисципліни "Структурна геоморфологія і неотектоніка"