Робоча програма з обов'язкової навчальної дисципліни "Основи збалансованого розвитку регіонів"