Комплексні експедиційні дослідження ділянок Волинської, Рівненської та Житомирської областей

20-29 липня 2020 року в рамках НДР «Розробка та підготовка проектів створення, зміни меж або скасування статусу територій та об’єктів природно-заповідного фонду з метою недопущення зменшення біорізноманіття та площі природно-заповітного фонду у зв’язку із демаркацією українсько-білоруського державного кордону», що виконується за угодою з Міжнародною організацією міграцій (IOM), Інститутом географії НАН України були проведені комплексні експедиційні дослідження з метою визначення перспективних до заповідання ділянок, що мають бути включені до складу прикордонних об’єктів ПЗФ Волинської, Рівненської та Житомирської областей у якості компенсації площ, вилучених внаслідок демаркації українсько-білоруського кордону.

Під час проведення польових досліджень проведені переговори з уповноваженими представниками організацій-землекористувачів, у віданні яких знаходяться прикордонні природоохоронні об’єкти. Зокрема, були уточнені площі земельних ділянок у межах об’єктів ПЗФ, які підлягають вилученню для облаштування українсько-білоруського кордону, їх геоморфологічні, ландшафтні, ботанічні та зоологічні характеристики. Визначено компенсаційні ділянки, що за комплексом фізико-географічних умов, біологічного та зоологічного різноманіття близькі до вилучених і відповідають охоронним зобов’язанням, визначеним для кожного об’єкта ПЗФ.

За сприяння і технічної підтримки керівництва ДП «Шацьке учбово-досвідне лісове господарство», ДП «Зарічненське лісове господарство», ДП «Висоцьке лісове господарство», ССВП «Селянський Ліс» проведені маршрутні обстеження територій ряду прикордонних об’єктів ПЗФ з детальними дослідженнями мезо- та мікрорельєфу, ландшафтних фацій, ключових рослинних ареалів та тваринного світу.

Результати польових досліджень будуть використані для підготовки наукового обґрунтування необхідності зміни меж, створення або скасування статусу території або об'єкта ПЗФ в межах українсько-білоруського прикордоння.