20-21 травня 2020 року відбудеться конференція «Географічна наука та освіта»

Шановні колеги, студенти, аспіранти, докторанти, молоді учені, наукові та науково-педагогічні працівники запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Географічна наука та освіта: перспективи й інновації», яка відбудеться 20-21 травня 2020 року в м. Переяслав. Робочі мови конференції: українська, англійська.

Метою конференції є обговорення потенціалу географічної науки щодо реагування на нові політики, ідеї, практики, які формуються на глобальному рівні та в ЄС у відповідь на основні виклики ХХІ ст.

Йдеться про зростаючі масштаби урбанізації, міграційні процеси, загострення екологічної кризи та зміну клімату, конфліктність соціально-економічного розвитку та динаміку геополітичних та геоекономічних ареалів. Наскільки існуюча географічна методологія дозволяє вирішувати дослідницькі задачі та задовольняти суспільний запит? Наскільки необхідна міждисциплінарна взаємодія? Як географи мають долучатися до процесу досягнення цілей сталого розвитку 2030? Які прогалини та протиріччя зберігаються при реалізації політики регіонального та місцевого розвитку? Як формувати систему пріоритетів національної безпеки зважаючи на зростаючу кількість геополітичних ризиків? Це ключові запитання, які становитимуть основу дискусій.

НАУКОВІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

  • Новітні концепти сучасної географії
  • Збалансований розвиток і географія
  • Трансформації ландшафтів та землекористування
  • Стратегування регіонального та місцевого розвитку: цілі, завдання, візуалізація в картографічному середовищі ГІС
  • Інтегрований підхід до збереження природної та культурної спадщини
  • Прикордонні території: впливи, ризики, планування розвитку
  • Теорія і методика навчання географії
  • Розвиток географічної освіти

Перший інформаційний лист: