Експедиція до Державного геологічного заказника місцевого значення «Камінне село»

26 жовтня 2019 року співробітники Інституту географії НАН України здійснили одноденну науково-пізнавальну експедицію до Державного геологічного заказника місцевого значення «Камінне село»

26 жовтня 2019 року співробітники Інституту географії НАН України за  інформаційної та технічної підтримки директора центру «Водоспад», к.т.н. С.Р. Коженевського, здійснили одноденну науково-пізнавальну експедицію до Державного геологічного заказника місцевого значення «Камінне село», розташованого на північному заході Житомирської області поблизу с. Рудня Замисловецька Олевського району. Розташування у важкодоступному районі Полісся, сприяло збереженню рельєфу і ландшафтів «Камінного села» як цінного об’єкта для наукових досліджень.

В геолого-геоморфологічному відношенні «Камінне село» є комплексом денудаційних останців гранітів, сформованих протягом тривалої геологічної історії у межах підвищеного блоку кристалічного фундаменту. Морфологічно останці представлені на перший погляд хаотично розкиданими по території гранітними брилами різної форми і розмірів.

Морфологічна подібність до валунів льодовикового походження, широко представлених у льодовиковій зоні Полісся, дала підстави на початкових етапах досліджень цієї території віднести такі утворення до льодовикових. Проте поглиблення знань щодо особливостей поширення Дніпровського зледеніння на території України, а також деталізація геологічних і тектонічних досліджень у межах «Камінного села» дозволили значно зменшити кількість дискусійних питань щодо утворення і генезису рельєфу «Камінного села». Зокрема, було доведено, що за петрографічним складом породи, що виходять на поверхню, аналогічні підстилаючим породам кристалічного фундаменту. Крім того, більшість так званих валунів не є відокремленими від материнських порід, тобто є частиною розчленованої поверхні фундаменту піднятого блоку кристалічного щита.

Згідно з сучасною схемою поширення дніпровського льодовика, дана територія знаходиться поза межами його впливу, що підтверджується і відсутністю моренних відкладів не тільки у межах «Камінного села», а й у межах суміжних знижених блоків. Детальні дослідження тріщинуватості гранітів дозволили зробити висновок про закономірне розміщення систем тектонічних тріщин відповідно до напрямку головних тектонічних розломів, які обмежують дану територію і були одним з провідних чинників її розвитку.

Однак, залишається ще чимало складних питань щодо походження і розвитку «Камінного села», що потребують свого вирішення. Тому, ця частина Житомирського Полісся залишається цікавим об’єктом для досліджень фахівців багатьох галузей знань.

У процесі експедиції значну увагу також було приділено науковій спадщині академіка П.А. Тутковського та його дослідницьким маршрутам у Поліському регіоні.