Відбулася польова школа-семінар «Комплексні географічні дослідження у сучасних умовах»

З 28 по 30 серпня 2017 року Радою молодих вчених Інституту географії НАН України було організовано польову школу-семінар «Комплексні географічні дослідження у сучасних умовах» для співробітників установи (с. Стайки Кагарлицького району Київської області).

Основні завдання заходу полягали в оцінці сучасних можливостей та визначенні перспективних напрямів комплексних географічних досліджень, обміні знаннями та напрацюваннями між структурними підрозділами Інституту, висвітленні результатів наукових досліджень учасників.

В процесі роботи (заслуховування наукових доповідей, дискусій, обговорень та проведення польових маршрутів) відбувся обмін знаннями та напрацюваннями. Результати досліджень геоморфологів, палеогеографів, суспільних географів були представлені у вигляді мультимедійних доповідей у форматі «open-air». Зокрема, було заслухано доповіді:

  • «Відображення кліматичних змін у розрізах плейстоценових і голоценових відкладів України» (д. геогр. н., проф. Ж.М. Матвіїшина);
  • «Природні умови та економічний розвиток Кагарлицького району Київської області» (к. геогр. н. А.В. Марущинець);
  • «Сучасні природні та природно-антропогенні геоморфологічні процеси правобережжя річки Дніпро» (к. геогр. н. Р.О. Спиця);
  • «Геоморфологічні аспекти Ядлівсько-Тректемирівської зони глибинного розлому» (С.В. Жилкін);
  • «Можливості геоархеологічних досліджень в межах Кагарлицького району та міждисциплінарна взаємодія» (к. геогр. н. А.С. Кушнір);
  • «Географічна наука: основні постулати при побудові мультимедійних презентацій» (к. геогр. н. С.А. Покляцький);
  • «Антропогенна трансформація рельєфу Волинського Полісся в умовах меліорації» (М.Л. Антощук).

 

Також були організовані географічні практикуми (С.А. Покляцький та С.П. Дорошкевич). Зокрема, проведено науково-пошукову гру «Навколо світу» в процесі якої учасники семінару «подорожували» різними країнами світу, виконували різноманітні конкурсні завдання та отримували «візи» відвіданих держав у індивідуальні «закордонні паспорти».

29 серпня учасники семінару взяли участь у польовому геоморфологічному маршруті «Сучасні природні та природно-антропогенні геоморфологічні процеси правобережжя річки Дніпро» (організатори – Р.О. Спиця, С.В. Жилкін). Під час маршруту, загальною протяжністю понад 20 км, учасники ознайомилися з особливостями і специфікою проведення польових геоморфологічних досліджень, отримали актуальну інформацію щодо будови рельєфоутворювальних відкладів, типів та інтенсивності прояву сучасних геоморфологічних процесів (абразійні, гравітаційні, ерозійно-акумулятивні, суфозійні) на ділянці правобережжя Канівського водосховища, оглянули природні та природно-антропогенні ландшафтні комплекси долини Дніпра та прилеглих вододілів в околицях с. Стайки.

30 серпня в процесі практикуму «Палеогеографічні записи відображені у особливостях відкладів с. Стайки» (організатори – С.П. Дорошкевич та А.С. Кушнір) учасники польової школи-семінару взяли участь у палеогеографічних дослідженнях, де мали можливість доторкнутися до географічного минулого через морфологічні особливості різногенетичних відкладів кайнозою (еоцену, олігоцену, міоцену, пліоцену, плейстоцену та голоцену) та провели палеопедологічні дослідження пізньоплейстоценових відкладів.

В результаті роботи школи-семінару отримано нові дані про природні та суспільно-географічні особливості розвитку території Київського Придніпров’я, підвищено рівень взаємодії між фахівцями різних напрямків географічних досліджень. На закритті школи-семінару учасниками були озвучені ідеї щодо надання їй статусу щорічної із залученням фахівців-географів з інших установ.

P.S. Якщо ж до отриманих учасниками школи-семінару нових знань та навичок додати ще й смачну та поживну польову кухню, мелодійні вечірні пісні біля багаття, дружнє спілкування, то цілком сміливо можна стверджувати, що польова школа-семінар видалася цікавою і корисною.