11 липня 2014 року відбудеться засідання Ученої Ради Інституту географії

Засідання Ученої Ради Інституту географії відбудеться 11 липня 2014 року, о 14.00 годині.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Наукова доповідь «Сучасні підходи до діагностики та оцінки неогеодинамічної активності лінійних морфоструктур» (регламент – до 20 хв)
                                                                              Доп. к.г.н. Р.О.Спиця

2. Науково-інформаційна доповідь  докторанта 2-го року навчання (за 1й рік навчання) О.Г.Голубцова,  зі спеціальності 11.00.01 – фізична географія, геофізика, геохімія ландшафтів. Науковий консультант – д.г.н., проф. Л.Г.Руденко. (регламент – до 10 хв)
                                                                              Доп. к.г.н. О.Г.Голубцов

3. Атестація наукової роботи молодих учених-стипендіатів: НАН України  та Президента України. (регламент – до 5 хв)
                                                                              Доп. к.г.н. С.П.Дорошкевич,
                                                                              Ю.Д.Іщенко

4. Про конкурс на поточну вакансію на здобуття стипендії НАН України для молодих учених.
                                                                              Доп. академік НАН України
                                                                              Л.Г.Руденко

5. Різне