Проведено експедиційні палеогеографічні дослідження Полтавщини

       З 12 по 26 травня 2014 року співробітниками відділу палеогеографії Інституту географії НАН України к.геогр.н., н.с. С.П. Дорошкевичем та м.н.с. А.С. Кушніром були проведені польові палеогеографічні дослідження на території Полтавської області в рамках роботи над темами «Передумови та чинники змін умов проживання людини на території України у плейстоцені та голоцені» і «Палеогеографічні умови утворення окремих видів кайнозойських корисних копалин на території України». Метою проведених досліджень було отримання нових даних для реконструкцій природних умов у різні палеогеографічні етапи кайнозою.

      Співробітниками Інституту географії було проведено пошук природних відслонень і кар’єрів придатних для палеогеографічних досліджень в районі сіл Гора, Нижні Млини, Свинківка, Новоселівка Полтавського району, Слиньків Яр, Михайлівка Диканьського району, Сухоносівка, Селещина Машівського району, Руденківка Новосанжарського району, Бережнівка Кобеляцького району, а також міст Полтава, Кобеляки і Карлівка. Результатом робіт стали палеопедологічні дослідження серії нових геологічних пам’яток природних умов в олігоцені, міоцені, плейстоцені та голоцені біля с. Нижні Млини Полтавського району, с. Слиньків Яр Диканського району, с. Селещина та с. Сухоносівка Машівського району.

      В ході досліджень на кожному розрізі було зроблено розчистки різновікових кайнозойських порід, виконано детальний макроморфологічний опис відкладів, здійснено стратиграфічне розчленування товщ четвертинних відкладів, виділено генетичні горизонти в межах сучасних і викопних ґрунтів, відібрано 124 зразки четвертинних відкладів на різні види аналізів.