Руденко Леонід Григорович

Руденко Л.Г. – доктор географічних наук (1984), академік НАН України (2009), професор (2001), Заслужений діяч науки і техніки України (2003), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1993) і премії ім. В.І. Вернадського НАН України (2003), нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2008).

Автор і співавтор понад 600 наукових публікацій. Серед них 17 монографій, 12 брошур і 15 комплексних атласів і 113 карт фундаментального типу. Руденком Л.Г. здійснено цілий ряд наукових розробок в галузі картографії, суспільної географії, регіонального природокористування та збалансованого розвитку.

В галузі картографії:

  • обґрунтовано теоретико-методичні засади картографування складних геосистем, що реалізовано при створенні фундаментальних картографічних творів – атласів, зокрема створеного і виданого вперше в Україні Національного атласу України (2007 р.), що має загальнодержавне значення. Перша публікація про доцільність його видання була здійснена Л.Г. Руденком ще у 1992 р. В Атласі, крім роботи головного редактора, ним розроблені 98 авторських карт, тексти та графіки.
  • вперше в Україні обґрунтовано теоретичні й методичні основи географічної картографії та її значення для різних видів територіального планування, що знайшли відображення в спеціальній монографії автора «Картографическое обоснование территориального планирования» (1984 р.);
  • опрацьовано напрями розвитку в Україні картографічного методу дослідження та здійснено теоретичні, методичні і прикладні розробки з картографування складних геосистем на національному, регіональному і локальному рівнях;
  • ініційовано (1992 р.) і проведено (1992 – 2008 рр.) роботи по формуванню і розробці в Україні Географічної інформаційної системи багатоцільового використання. Основні положення ГІС реалізуються у створених за його участі і керівництві: а) електронній версії пілотного україно-англомовного видання «Атласу України» (2000 р.) б) ГІС-версії Національного атласу України (2007 р.); в) ГІС-версії атласу Автономна республіка Крим;

В галузі регіонального природокористування:

  • здійснено важливі напрацювання, що знайшли відображення в трьох монографіях (у співавторстві). За результати цих досліджень, представлених у циклі праць, у 1993 р., йому, як члену авторського колективу, було присуджено Державну премію в галузі науки і техніки України;
  • обґрунтовано напрями і механізми реалізації наукових положень щодо можливого вдосконалення територіальної організації виробництва в умовах ринкових трансформацій та складних екологічних проблем в Україні;

В обґрунтуванні географічної позиції щодо збалансованого розвитку:

  • вперше в географічній науці, ще до конференції у Ріо-де-Жанейро (1992 р.), разом із співавторами, розпочато дослідження проблем сталого (збалансованого) розвитку (1991 р.) та здійснено географічне обґрунтування збалансованого розвитку, що підтверджено публікацією двох монографій: «Оцінка стану виконання підсумкових документів Всесвітнього саміту зі сталого розвитку (Йоганнесбург, 2002) в Україні. Наукова доповідь «Україна: основні тенденції взаємодії суспільства і природи у ХХ ст. (географічний аспект)»;
  • під керівництвом Руденка Л.Г. підготовлено 4 доктори та 10 кандидатів географічних наук, що є важливим фактором у розвитку географічної школи в Україні. На даний час Л.Г. Руденко керує підготовкою одного докторанта і трьох кандидатів наук.

Руденко Л.Г. виконує велику науково-організаційну роботу. Він є членом бюро Відділення наук про Землю, членом бюро Об’єднаної наукової ради з фундаментальних проблем географії при МААН, віце-президентом Географічного товариства України, членом секції Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, членом конкурсної комісії Верховної ради України для найталановитішої молоді, головою спеціалізованої ради по захисту докторських дисертацій при Інституті географії, членом Національного комітету України з проблем ЮНЕСКО «Людина і біосфера» (Національний комітет МАБ України), Наукової ради НАНУ з проблем навколишнього середовища та сталого розвитку; Наукової ради з соціально-економічних проблем регіональної політики, заступником голови комісії з Геоінформаційних систем України, Національного комітету географів України, головним редактором «Українського географічного журналу», членом редколегій «Екологічної енциклопедії», журналів «ГІС-обозрение», «Геоінформатика», «Вісник геодезії та картографії».

Посада: 
Радник при дирекції, Почесний директор, Завідувач відділу
Науковий ступінь: 
Доктор географічних наук
Вчене звання: 
Академік НАН України
Учена рада: 
Голова ученої ради
Центр просторового менеджменту: 
входить до складу