Конференція “Стратегування та планування регіонального розвитку в Україні”

конференції

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у
науково-практичній відео-конференції

СТРАТЕГУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ 2030-УКРАЇНА

яка відбудеться

9 квітня 2021 року

Метою конференції є підтримка в Україні глобальної ініціативи Міжнародного географічного союзу «GeoNight», започаткованої у 2017 Національними комітетом географів Франції. У 2019 р. понад 100 держав світу приєднались до заходів, що спрямовані  на висвітлення ролі географії та географів в суспільстві, надання широкій громадськості можливості ознайомитись з географічними концептами та дослідженнями та підвищення їх доступності».

Таким чином, запланована конференція присвячена у 2021 р. можливостям географії щодо забезпечення розвитку регіонів України в умовах імплементації світоглядної Парадигми розвитку Суспільства в ХХІ столітті та Цілей сталого розвитку 2030.

Основу програми конференції складають ключові доповіді та їх подальше обговорення спікерами, модераторами, експертами. Програма  також передбачає необмежене залучення стейкхолдерів – представників міністерств, регіонів, громад та громадських організацій, зацікавлених викладачів середньої освіти.

Детальніше в інформаційному листі: