Міграції населення України: передумови, динаміка та наслідки розвитку