Інтегральний потенціал території – теоретичні та практичні аспекти дослідження

Інтегральний потенціал території – теоретичні та практичні аспекти дослідження: монографія / Підгрушний Г.П., Нагірна В.П., Фащевський М.І., Горленко І.О., Качаєв Ю.Д., Савчук І.Г, Яснюк Т.Є., Дубін В.Г., Шабашова Л.Ю., Денисенко .О., Пашинська Н.М., Немченко М.П., Середа Н.І., Бондар В.В., Дем’яненко Т.В., Воловик Л.М., Ісиченко І.В.; Ін-т географії НАН України. – К., 2012. – 464 с.: іл. – Бібліогр.: 135 назв. – Укр. – Деп. в ДНТБ України 04.07.2012, No 22-Ук2012

Full text
ipt.pdf5.98 MB