Потенціал сучасної географії у розв’язанні проблем розвитку регіонів

Потенціал сучасної географії у розв’язанні проблем розвитку регіонів: Матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. молодих вчених, присвяченої 95-річчю Національної академії наук України, 3–5 жовтня 2013 р., м. Київ, Україна. – Київ: Логос, 2013. – 448 с.
ISBN 978-966-171-725-0.

Full text