Максим Федорович Веклич

Максим Федорович Веклич / Уклад. Ж.М. Матвіїшина, В.І. Передерій, А.С. Івченко, С.П. Кармазиненко та ін.; Відп. ред. Л.Г. Руденко; Інститут географії НАН України. – К.: Академперіодика, 2014. – 82 с.

Full text