Гукалова Ірина Володимирівна

Scientific interests

географічні дослідження якості життя населення на різних територіальних рівнях, соціальна географія і геоурбаністика, розробка соціальної складової Національної стратегії сталого розвитку України, аналіз еколого-соціальних проблем розвитку регіонів України

Scientific degree
доктор географічних наук
Academic status
професор
Positions
провідний науковий співробітник
E-mail
iryna.gukalova@gmail.com