Про підрозділ

Історія відділу палеогеографії починається зі створеного в Інституті геологічних наук АН УРСР у 1961 р. під керівництвом д.геол.-мін.н. Веклича М.Ф. відділу фізичної географії та картографії, на базі якого у 1964 р. сформованио Сектор географії. З 1967 р. відділ має сучасну назву – палеогеографії. Протягом 30 років очолював відділ його фундатор – д.геол.-мін.н. М.Ф. Веклич (1961-1990 рр.), пізніше – д.геогр.н. С.І. Турло (1991-1994 рр.), а з 1994 р. по цей час відділ працює під керівництвом д.геогр.н. Ж.М. Матвіїшиної. У попередні роки у відділі працювали доктори наук – Н.О. Сіренко (1965-1995), С.І. Турло (1964-1994), І.В. Мельничук (1964-1992), Н.П. Герасименко (1975-2005). В різні роки співробітниками відділу були кандидати наук – І.Д. Бачинський, М.М. Волеваха, О.О. Ломаєв, В.А. Дубняк, В.В. Фуртес, Й.В. Кисельов, Н.С. Водоп’ян, А.М. Карпенко. При відділі у 80-х роках була створена госпрахункова палеогеографічна партія Дослідного підприємства Інституту геологічних наук АН УРСР. Очолював цей підрозділ Б.Д. Возгрин.