Передерій Валентина Іванівна

Scientific interests

палеогеографія, мінералогія, палеокліматологія, палеоландшафти пліоцену, плейстоцену, голоцену, палеоекологія

Scientific degree
кандидат географічних наук
Academic status
старший науковий співробітник
Positions
старший науковий співробітник