Кармазиненко Сергій Петрович

Scientific interests

палеогеографічні, палеопедологічні дослідження пліоценових, плейстоценових, голоценових відкладів (у тому числі і на археологічних об’єктах) на основі вивчення особливостей їх морфо- і мікроморфологічної будови, спектрального аналізу, термолюмінесцентного датування та ін., з метою реконструкцій природних обстановок минулого та умов проживання давньої людини; палеопедологічні та ґрунтово-еколого-геохімічні дослідження як верхньокайнозойських так і сучасних відкладів для проведення порівняльного аналізу палеогеографічних обстановок минулого із сучасними змінами екологічних умов довкілля

Scientific degree
кандидат географічних наук
Positions
старший науковий співробітник
E-mail
karmazinenko78@gmail.com