Жилкін Сергій Володимирович

Scientific interests

структурна геоморфологія, неотектоніка, морфоструктурний аналіз та картографування; геоморфологічні дослідження в районах розташування АЕС; пошуково-геоморфологічні дослідження

Positions
науковий співробітник