Матошко Андрій Васильович

Scientific interests

флювіальний та льодовиковий геоморфогенез, геологія четвертинних відкладів, новітня геодинаміка та морфолітоседиментогенез; сучасні геоморфологічні процеси, інженерна геологія та геоморфологія

Scientific degree
доктор геолого-мінералогічних наук
Positions
старший науковий співробітник