Про підрозділ

Сучасний відділ ландшафтознавства Інституту географії НАН України бере свій початок від відділу фізичної географії та картографії,  створеного  у  1961  р.  в  Інституті геологічних  наук  АН  УРСР  під  керівництвом  доктора  геолого-мінералогічних  наук М.Ф. Веклича.

У 1964 р. рішенням Президії АН УРСР у складі Інституті геологічних  наук  АН  УРСР було створено Сектор  географії, у якому відділ фізичної географії очолив академік АН УРСР П.С. Погребняк.
У 1976 р. частину відділу, разом з акад. П.С. Погребняком, було переведено до Інституту ботаніки АН УРСР, а в Секторі географії  створено  новий  відділ  фізичної  географії. З травня 1976 р. до середини 1978 р. обов’язки  завідувача  відділу  виконувала Л.М. Шевченко. Із середини 1978 до 1984 р. відділом фізичної  географії  завідував  В.І. Галицький, а з 1985 по 1989 р. – член-кор. АН УРСР О.М. Маринич. З 1989 по 1996 р. відділом керувала Л.М. Шевченко. У 1997 – 1998  рр. відділ очолював В.С. Давидчук. Виконували обов’язки завідувача відділу: Л.Ю. Сорокіна (1998 – 2006 рр.), а з 2006 р. – В.М. Чехній.