Документи

Назва
46Силабус вибіркового ОК "Геопросторова організація природної і культурної спадщини України"
47Силабус вибіркового ОК "Ландшафти і ландшафтне розмаїття України"
48Силабус вибіркового ОК "Ландшафтне планування"
49Силабус вибіркового ОК "Методичні основи організації наукових досліджень за спеціальністю «Науки про Землю»"
50Силабус вибіркового ОК "Основи моніторингу якості життя населення регіонів"
51Силабус вибіркового ОК "Структурна геоморфологія і неотектоніка"
52Силабус вибіркового ОК "Теоретичні основи просторової організації суспільства"
53Силабус обов'язкового ОК "Еволюція ландшафтів"
54Силабус обов'язкового ОК "Основи збалансованого розвитку регіонів"
55Силабус обов'язкового ОК "Політика просторового розвитку і практика планування в країнах Європейського Союзу""
56Статут Інституту географії НАН України
57Стратегія розвитку Інституту географії НАН України на 2019-2023 роки