Документи

Назва
46Рецензія №2 на ОНП-2022
47Робоча програма з вибіркової навчальної дисципліни "Геоконфліктологія"
48Робоча програма з вибіркової навчальної дисципліни "Геопросторова організація природної і культурної спадщини України"
49Робоча програма з вибіркової навчальної дисципліни "Ландшафти і ландшафтне розмаїття України"
50Робоча програма з вибіркової навчальної дисципліни "Ландшафтне планування"
51Робоча програма з вибіркової навчальної дисципліни "Методичні основи організації наукових досліджень за спеціальністю «Науки про Землю»"
52Робоча програма з вибіркової навчальної дисципліни "Основи моніторингу якості життя населення регіонів"
53Робоча програма з вибіркової навчальної дисципліни "Структурна геоморфологія і неотектоніка"
54Робоча програма з вибіркової навчальної дисципліни "Теоретичні основи просторової організації суспільства"
55Робоча програма з обов'язкової навчальної дисципліни "Геоінформаційне картографування"
56Робоча програма з обов'язкової навчальної дисципліни "Еволюція ландшафтів"
57Робоча програма з обов'язкової навчальної дисципліни "Основи збалансованого розвитку регіонів"
58Робоча програма з обов'язкової навчальної дисципліни "Політика просторового розвитку і практика планування в країнах Європейського Союзу"
59Розпорядження №310
60Силабус вибіркового ОК "Геоконфліктологія"