Документи

Назва
31Рецензія №2 на ОНП-2021
32Робоча програма з вибіркової навчальної дисципліни "Геоконфліктологія"
33Робоча програма з вибіркової навчальної дисципліни "Геопросторова організація природної і культурної спадщини України"
34Робоча програма з вибіркової навчальної дисципліни "Ландшафти і ландшафтне розмаїття України"
35Робоча програма з вибіркової навчальної дисципліни "Ландшафтне планування"
36Робоча програма з вибіркової навчальної дисципліни "Методичні основи організації наукових досліджень за спеціальністю «Науки про Землю»"
37Робоча програма з вибіркової навчальної дисципліни "Основи моніторингу якості життя населення регіонів"
38Робоча програма з вибіркової навчальної дисципліни "Структурна геоморфологія і неотектоніка"
39Робоча програма з вибіркової навчальної дисципліни "Теоретичні основи просторової організації суспільства"
40Робоча програма з обов'язкової навчальної дисципліни "Геоінформаційне картографування"
41Робоча програма з обов'язкової навчальної дисципліни "Еволюція ландшафтів"
42Робоча програма з обов'язкової навчальної дисципліни "Основи збалансованого розвитку регіонів"
43Робоча програма з обов'язкової навчальної дисципліни "Політика просторового розвитку і практика планування в країнах Європейського Союзу"
44Розпорядження №310
45Силабус вибіркового ОК "Геоконфліктологія"