Документи

Назва
31Положення про реалізацію права на академічну мобільність в Інституті географії НАН України
32Положення про розроблення, затвердження, моніторинг, перегляд і закриття освітніх програм в Інституті географії НАН України
33Порядок формування освітніх програм та навчальних планів підготовки фахівців за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти в Інституті географії НАН України
34Правила прийому на навчання до аспірантури Інституту географії НАН України у 2021 році
35Правила прийому на навчання до аспірантури Інституту географії НАН України у 2022 році
36Правила прийому на навчання до аспірантури Інституту географії НАН України у 2023 році
37Проєкт "Положення про про визнання результатів навчання, отриманих у формальній, неформальній та/або інформальній освіті в Інституті географії НАН України"
38Проєкт освітньо-наукової програми на 2023-2024 н.р.
39Програма (ОНП) "Науки про Землю" (2016 р.)
40Програма асистентської практики
41Програма нормативної навчальної дисципліни "Регіональний вимір сталого розвитку в науках про Землю"
42Програма реалізації Стратегії розвитку Інституту географії НАН України на 2019-2023 роки
43РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРСОНАЛЬНОГО АНКЕТНОГО ОПИТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ (АСПІРАНТІВ) І ВИПУСКНИКІВ АСПІРАНТУРИ ІНСТИТУТУ ГЕОГРАФІЇ НАН УКРАЇНИ ЗА ПІДСУМКАМИ 2020‒2021 Н.Р.
44РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРСОНАЛЬНОГО АНКЕТНОГО ОПИТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ (АСПІРАНТІВ) І ВИПУСКНИКІВ АСПІРАНТУРИ ІНСТИТУТУ ГЕОГРАФІЇ НАН УКРАЇНИ ЗА ПІДСУМКАМИ 2021‒2022 н.р.
45Рецензія №1 на ОНП-2021