Документи

Назва
16Положення про порядок формування індивідуальної траєкторії навчання аспірантів Інституту географії НАН України
17Положення про приймальну комісію Інституту географії НАН України
18Положення про приймальну комісію Інституту географії НАН України у 2022 році
19Положення про Раду молодих вчених Інституту географії НАН України
20Положення про реалізацію права на академічну мобільність в Інституті географії НАН України
21Положення про розроблення, затвердження, моніторинг, перегляд і закриття освітніх програм в Інституті географії НАН України
22Порядок формування освітніх програм та навчальних планів підготовки фахівців за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти в Інституті географії НАН України
23Правила прийому на навчання до аспірантури Інституту географії НАН України у 2021 році
24Правила прийому на навчання до аспірантури Інституту географії НАН України у 2022 році
25Проєкт освітньо-наукової програми на 2022-2023 н.р.
26Програма (ОНП) "Науки про Землю" (2016 р.)
27Програма асистентської практики
28Програма реалізації Стратегії розвитку Інституту географії НАН України на 2019-2023 роки
29РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРСОНАЛЬНОГО АНКЕТНОГО ОПИТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ (АСПІРАНТІВ) І ВИПУСКНИКІВ АСПІРАНТУРИ ІНСТИТУТУ ГЕОГРАФІЇ НАН УКРАЇНИ ЗА ПІДСУМКАМИ 2020‒2021 Н.Р.
30Рецензія №1 на ОНП-2021