Документи

Назва
1Антикорупційна програма Інституту географії НАН України
2Етичний кодекс ученого України
3Навчальний план (2021-2022 н.р.)
4Наказ МОН України від 09 грудня 2016 р. №1508
5Наказ МОН України від 30 липня 2021 р. №112
6НП (2018/2019 н.р.)
7Освітньо-наукова програма "Науки про Землю" (2021 р.)
8Положення про Індивідуальний план роботи аспіранта (здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії) Інституту географії НАН України
9Положення про академічну доброчесність в Інституті географії НАН України
10Положення про гаранта освітньої програми, групу забезпечення спеціальності та проєктну групу Інституту географії НАН України
11Положення про дистанційне навчання в Інституті географії НАН України
12Положення про організацію навчального процесу на третьому (освітньо-науковому) рівні в Інституті географії НАН України
13Положення про порядок і процедури вирішення конфліктних ситуацій у Інституті географії НАН України
14Положення про порядок формування індивідуальної траєкторії навчання аспірантів Інституту географії НАН України
15Положення про приймальну комісію Інституту географії НАН України