Поливач Катерина Анатоліївна

Наукові інтереси

Основні напрями досліджень спрямовані на виявлення і картографування впливу культурної та природної спадщини на розвиток регіонів, виявлення та оцінювання ризиків надзвичайних ситуацій

Науковий ступінь
кандидат географічних наук
Вчене звання
старший науковий співробітник
Посади
провідний науковий співробітник
Телефон
+380442705304
E-mail
kateryna.polyvach@gmail.com
CV
CV_Polyvach.pdf235.68 КБ