Сорокіна Людмила Юріївна

Наукові інтереси

геоінформаційне картографування ландшафтів України. Виявлення і прогнозування впливу техногенних об’єктів на ландшафти; оцінка потоків та бар’єрів на шляхах міграції забруднюючих речовин у ландшафтах; ландшафтні передумови реабілітації земель, що зазнали техногенного забруднення

Науковий ступінь
доктор географічних наук
Вчене звання
старший науковий співробітник
Посади
старший науковий співробітник