Матвіїшина Жанна Миколаївна

Наукові інтереси

палеогеографія, палеопедологія, мікроморфологія, палеоландшафти, історія розвитку давньої природи, палеоекологія, палеокліматологія, стратиграфія пізнього кайнозою, розвиток ґрунтів фанерозою.

Науковий ступінь
доктор географічних наук
Вчене звання
професор
Посади
завідувач сектору