Спиця Роман Олександрович

Наукові інтереси

регіональна структурна геоморфологія, новітня та сучасна геодинаміка, неотектоніка, просторово-часовий аналіз морфоструктури, неотектоніки, сучасної геодинаміки перехідних зон, ГІС-аналіз рельєфу та неогеодинаміки, дослідження неотектонічно активних розломів, прикладні пошукові, інженерні морфоструктурно-неогеодинамічні дослідження; геоінформаційне геоморфологічне картографування

Науковий ступінь
кандидат географічних наук
Вчене звання
старший науковий співробітник
Посади
завідувач відділу
завідувач сектору