Чехній Віктор Михайлович

Наукові інтереси

природоохоронне ландшафтознавство, ландшафтне планування, ГІС-технології в ландшафтознавстві

Науковий ступінь
кандидат географічних наук
Вчене звання
старший науковий співробітник
Посади
учений секретар Інституту
виконуючий обов’язки завідувача відділу
E-mail
chekhniy@gmail.com